Dacia Originalservice

Dacia Originalservice

Hos våra verkstäder blir din bil servad med noggranna metoder, av en Personlig Servicetekniker som har specialutbildning på Dacia och bara använder säkra och pålitliga Originaldelar. Anledningen är enkel: det gör att din Dacia fungerar bättre – och längre. Och att du får ett bilägande som är bekvämt, tryggt och ekonomiskt smart.

Det är bekvämt

Serviceinlämningen går snabbt och risken för missförstånd är liten när du träffar personer som är experter på just Dacia. Du har också tillgång till en Personlig Servicetekniker som lär känna din bil i detalj och vet vad den behöver.

Det är tryggt

Olja, filter och andra delar som byts är naturligtvis Dacia Original, inget annat garanterar samma säkerhet och livslängd. Som extra trygghet ingår också alltid ett års servicegaranti när du servar bilen hos Dacia.

Det är en bra affär

Den grundliga servicen gör att vi ofta hinner justera små problem innan de hinner bli stora utgifter. Att göra Dacia Originalservice ger dig också i regel bättre betalt den dag du väljer att sälja eller byta in bilen.

Dacia Assistans

DACIA Assistance gäller från inköpsdagen upp till tre år eller begränsat till 100 000 km.
DACIA Assistance gäller också under giltighetstiden för Dacia Förlängd Garanti, om en sådan har köpts till bilen, med samma giltighetstid och gräns för total körsträcka som Förlängd Garanti kontraktet.

 

Hitta din personliga serviceteknikerFörsäljning/service

Service

Uthyrning

Mer på Liljas Bil