Hjulinställning

Hjulinställning

Med hjälp av rätt hjulinställning tar man bort det ojämna däckslitaget och förbättrar bilens köregenskaper, en felaktig hjulinställning påverkar inte köregenskaperna märkbart men ökar däremot däckslitaget och livslängden på däcket förkortas.

Hjulinställningen - viktigt för att undvika däckslitage

Hjulinställningen kan bli fel om du till exempel kör mot en trottoarkant, i ett hål på vägen eller på en hög asfaltkant i hög hastighet. Hjulinställning bör kontrolleras årligen eller så fort som det finns tecken på ojämnt däckslitage.

Försäljning/service

Service

Uthyrning

Mer på Liljas Bil