LCP fixed background image
Om Liljas bild

Om Liljas

Vi är regionens enda återförsäljare som du kan vända dig till med allt som har med bil att göra.

Liljas har haft sitt hjärta i regionen sedan starten för snart 100 år sedan.

Då vi varit med i tre generationer är det inte mer än naturligt att Liljas blivit synonymt med livslångt bilägande och körglädje. Körglädje är så olika för vem som än sitter bakom ratten. För dig kan körglädje vara att lyssna på din favoritspellista med bra ljudsystem när du kör genom de slingrande småländska skogsvägarna eller kanske att fälgarna du valt verkligen får bilen att se exakt ut så som du drömt om.

Det som är gemensamt för alla våra kunders körglädje är tryggheten. Tryggheten i att veta att bilen du köpt alltid är genomgången av servicetekniker, att servicen utförs av experter och att hjälpen bara är ett telefonsamtal bort. 

Det är vi som levererar din småländska körglädje.

Anställd hos Liljas bild
Anställd hos Liljas

 

Hos oss på Liljas får du som anställd ett stimulerande arbete i en spännande bransch. Vi ger dig specifik utbildning för din funktion och även i hur vi tillsammans ska utveckla Liljas till att bli det bästa bilföretaget. Det uppnår vi genom ett personligt bemötande, ett ärligt och tydligt agerande, att genomföra det vi kommit överens om och korta beslutsvägar. Vi jobbar aktivt med hållbar utveckling för individen och miljön.

Intervju med vår receptionist Helene

Stort grattis till oss som har fått ha Helene anställd hos oss på Liljas i hela 20 år!

Mer om Helene!

Träffa vår bilsäljare Tobbe!

Tobbe är en tävlingsinriktad säljare hos oss i Nybro.
Han håller Nybro, Öland och Kroatien varmt om hjärtat!

Mer om Tobbe!

Liljas historia

 bild

Starten i Borgholm

Gösta Lilja startar Automobilcentralen G Lilja i Borgholm 1928. Här säljer man bland annat traktorer och har förarutbildningar för bönderna. Den första juni 1947 blir Gösta Volvohandlare i Kalmar då han öppnar Liljas första filial på fastlandet.

Ingemar Andersson - Bilkungen i Glasriket

Ingemar har sedan barnsben haft Småland, sin hembygd, skogar och hantverk nära hjärtat. Han började sin karriär som springpojke och körde sedan mjölkflaskor mellan gårdarna i Nybroskogarna. 1974 börjar Ingemar som juniorsäljare på Liljas i Nybro och knappt 20 år senare, 1991, så köper han Liljas som då har 125 anställda.

2006 förvärvas Axel Davidson Bil AB i Växjö som upptas i Liljaskoncernen. 2017 grundar Ingemar Orranäs Glasbruk som en hyllning till hembygden och glasriket.

Idag är Ingemar fortfarande ägare till Liljas och är en viktig del av verksamheten som Senior Advisor.

Miljö- och Hållbarhet bild
Miljö- och Hållbarhet

 

Liljas och Agenda 2030

Du hittar hela vår Hållbarhetsredovisning genom att klicka här.

Världens ledare har via FN förbundit sig till att verka för att nå tre övergripande mål till år 2030. Det handlar om att avskaffa extrem fattigdom, att lösa klimatkrisen och om att minska ojämlikheter och orättvisor. Överenskommelsen kallas Agenda 2030 och innehåller 17 globala hållbarhetsmål. FN antog målen 2015 och innebar att 193 länder tillsammans med näringslivet gick samman för att verka för en bättre värld.

De mål som är mest relevanta för Liljas Personbilar AB och där vi kan påverka positivt och bidra till förändring fram till 2030 är:

Nr 3 – God hälsa och välbefinnande

Medarbetarna är Liljas viktigaste tillgång.
Flera faktorer inverkar på medarbetarnas hälsa och välmående. Liljas strävar efter att vara en bra arbetsgivare med trygga tillsvidareanställningar, friskvårdsaktiviteter, bra utvecklings-möjligheter etc. Vi strävar efter att alla medarbetare har minst ett medarbetarsamtal per år där vi diskuterar individens utveckling och man stämmer även av medarbetarens insatser mot företagsmålen nedbrutna på individnivå.

Mer om God hälsa och välbefinnande finner du i hela policyn som du hittar här.

Nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

För oss är det en självklarhet att följa fastställda lagar och kollektivavtal när det gäller våra medarbetare och att delge alla medarbetare skriftlig information om deras anställningsvillkor.

För oss är det en självklarhet att inte ägna oss åt diskriminering i någon form baserat på kön, ras, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk uppfattning, föreningstillhörighet, social bakgrund och/eller andra egenskaper som skyddas av gällande lagstiftning. En av våra grundvärderingar är att behandla kunder och medarbetare med respekt, värdighet och hövlighet. Vi accepterar inte trakasserier eller kränkande särbehandlingar.

Mer om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt finner du i hela policyn som du hittar här.

Nr 12 – Hållbar produktion och konsumtion

Vi lägger stor vikt vid att ha så hög effektivitet som möjligt till en så låg miljöpåverkan som möjligt. Genom att säkerställa underhåll och renoveringsprocesser har förbrukningen av vatten, el och värme kunnat minimeras, vilket har bidragit till minskade koldioxidutsläpp och därmed minskad miljöpåverkan.

Liljas har fyra automattvättar som under 2021 har utfört mer än 40 000 tvättar. Våra kemikalier som används i automattvättarna är Svanen-godkända. Samtliga 4 anläggningar är utrustade med biologiskt reningsverk, där reningen sker i en bakteriell process utan tillsatser av kemikalier.

Liljas stödjer Sveriges 16 miljömål genom att noga kontrollera: inköp, kemikalier och farliga ämnen, energianvändning, transporter, buller, utsläpp till luft, vatten och avlopp, utsläpp till mark och grundvatten och avfall.

Mer om Hållbar produktion och konsumtion finner du i hela policyn som du hittar här.

Nr 14 – Hav och marina resurser

För att värna om vatten som är vår viktigaste resurs, tillhandahåller Liljas Personbilar, biltvätt i världsklass.

Upp till 90% av skadliga ämnen tas om hand i tvättanläggningen, som annars går ut i sjöar och vattendrag.

Mer om Hav och marina resurser finner du i hela policyn som du hittar här.