Nyhet! Nu kan du tanka HVO100 på Tanka i Kalmar och Växjö bild
Nyhet! Nu kan du tanka HVO100 på Tanka i Kalmar och Växjö

Hos oss kan du tanka 100 % fossilfri biodiesel som bidrar till betydande minskning av CO2-utsläppen. Betalar du dessutom din tankning med appen CarPay får du kvittot digitalt och sparar in även på pappret. Gör ett miljösmart val och tanka Neste My Förnybar Diesel (HVO100) på Liljas Tankastationer i Kalmar (Hansa City), Växjö (Ljungadalsgatan 1).

Vad är Neste My Förnybar Diesel?

Biodrivmedlet Neste My Förnybar Diesel (HVO100 – Hydrerad Vegetabilisk Olja) är ett förnyelsebart drivmedelsalternativ som kommer från exempelvis industriavfall och andra vegetabiliska källor. Förenklat är det en kemiskt sammansatt kopia av traditionell diesel.

Mer på Nestes hemsida

Vilka miljömässiga fördelar har Neste My Förnybar Diesel mot vanlig diesel?

• Fossilfritt bränsle – ett helt förnybart och hållbart drivmedel.
• Upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser.
• Kan blandas med vanlig diesel.
• Överlägsen prestanda, ner till -32 grader.
• Utmärkta lagringsegenskaper, förlorar inte i kvalitet.
• Luktfri och mindre lokala utsläpp.

Neste My Förnybar Diesel (HVO100) kan minska utsläppen av:
• CO2 med upp till 90%.
• Farliga partiklar med upp till 33%.
• NOx med upp till 9%.
• HC med upp till 30%.• CO med upp till 24%.

Så här betalar du enkelt med Carpay i mobilen

1. Starta appen och CarPay hittar stationen.
2. Logga in med BankID.
3. Välj pump i appen. Starta tankningen.
4. Klart. Kvittot får du direkt i CarPay.

Några frågor och svar om HVO100:

Fungerar det till min bil?

Volvo godkänner HVO100 i flera av de nyare modellerna:
- XC90 (fr.o.m. modellår 2015)
- S90, V90, V90 Cross Country (alla modellår)
- V60, V60 Cross Country (fr.o.m. modellår 2019)
- XC60 (fr.o.m. modellår 2018)
- XC40 (alla modellår)

Renault godkänner HVO100 i de flesta dieseldrivna personbilar med start från tillverkningsvecka 48, 2018. Fordon som är HVO-godkända har en märkning vid tanklocket där XTL är beteckningen för HVO.

Är HVO och biodiesel samma sak?

Nej, biodiesel är ett samlingsnamn för flytande bränslen tillverkade av förnybara råvaror. Utöver HVO100 finns flertalet andra biodieseldrivmedel. Vanligast förekommande är FAME (fettsyreametylestrar) som oftast kommer från raps och då förkortas RME (rapsmetylestrar).

Det förekommer även låginblandning av biodiesel i vanlig diesel hos de olika drivmedelsleverantörerna för att minska drivmedlets klimatpåverkan.

För att drivmedlet ska få kallas HVO100 måste det uppfylla EN15940-standarden.

Vad kostar det att tanka?

En mängd faktorer såsom tillverkningskostnad, distributionskostnad och drivmedelsskatt påverkar priset på drivmedel.

Kan jag tanka HVO100 i min gamla dieselbil?

Man har genomfört utförliga tester för att säkerställa att den senaste generationens dieselmotorer är kompatibla med HVO100 bränslet. Äldre motortyper är inte testade i nuläget varför godkännandet endast gäller specifika fordonsmodeller och motorversioner.

Är HVO100-bilar ”miljöbilsklassade”?

Den första juli 2018 antogs en ny fordonsskattemodell (Bonus Malus) samt att det gamla begreppet ”miljöbil” togs ur bruk och ersattes av ”klimatbonusbilar”.

Fordon med HVO100-drift klassas i det nya systemet som en dieselbil och omfattas av samma regler inom ramen för Bonus Malus. Därmed finns inga särskilda ekonomiska styrmedel för att välja en certifierad bil i dagsläget.

Slipper jag betala ”Malus” med en HVO100-godkänd bil?

Nej, ett godkänt fordon beskattas som en konventionell dieselbil vilket innebär att även ”Malusdelen” tillämpas om den certifierade bränsleförbrukningen vid blandad körning överstiger gränsvärdet där Malus börjar tillämpas.

Välkommen att göra ett miljösmart val!

Allt du behöver veta om HVO100

Kalmar Hansa City

Trångsundsvägen 20

Växjö

Ljungadalsgatan 1

Nybro

Jutarnas väg 5