LCP fixed background image
 bild

Liljas Trygg – garanti vid begagnatköp

När du köper en begagnad bil hos oss på Liljas ingår Liljas Trygg – en extra trygghet som du får på köpet.

Liljas Trygg – Bilar max 5 år/10.000 mil:

  • Garanti två år, dock max 2.000 mil
  • Fri verkstadshyrbil vid nyttjande av Liljas Trygg (exkl. drivmedel)
  • Sju dagars öppet köp (max 50 mil)*
  • Alla våra bilar är kvalitetstestade
  • Ingen självrisk

Liljas Trygg Plus – Bilar max 7 år/15.000 mil:

 • Garanti sex månader, dock max 500 mil
 • Sju dagars öppet köp (max 50 mil)
 • Alla våra bilar är kvalitetstestade
 • Ingen självrisk

Liljas Trygg Transport – Transportbilar max 5 år/10.000 mil:

 • Garanti två år, dock max 2.000 mil
 • Alla våra bilar är kvalitetstestade
 • Ingen självrisk

 

*Kostnader för på-och avmontering av beställd extrautrustning bekostas av kund själv.